De onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse regering willen de WLTP-testcyclus gebruiken om in de toekomst de autofiscaliteit te berekenen. Die is strenger dan vorige test, waardoor de CO2-uitstoot een pak hoger ligt. En de factuur voor de automobilist dus stijgt …

Het was een van de uitgangspunten van de startnota van Bart De Wever, een vergroening van de autofiscaliteit door de strengere uitstoottest te gebruiken als basis voor de berekening van de verschillende Vlaamse autobelastingen. Een strengere test zorgt er immers voor dat vervuilende auto’s zwaarder belast worden.

En dat dat een forse belastingstijging zou betekenen, staat buiten kijf. Sectorfederatie Febiac berekende de invloed van WLTP op de jaarlijkse verkeersbelasting en de eenmalig te betalen belasting op inverkeerstelling (BIV) voor een aantal courante modellen. En de resultaten zijn duidelijk …

bosch

Zo zou voor een kleine stadsauto met benzinemotor de BIV stijgen van 114 naar 231 euro. De kostprijs voor de automobilist stijgt dus flink indien Vlaanderen morgen overstapt op WLTP . Maar pas echt extreem wordt het voor een compacte middenklasser op benzine. Daar stijgt de BIV zelfs van 357 naar maar liefst 850 euro. Bij hybridewagens blijft de stijging daarentegen beperkt.

Tot drie keer duurder

Ook bij de dieselmodellen stijgt de BIV, zelfs nog forser. Een diesel die ongeveer evenveel CO2 uitstoot als een vergelijkbare benzinemotor wordt ruim drie keer duurder aan BIV.

“De verhogingen zijn van die aard dat ze niet aanvaardbaar zijn voor de consument en contraproductief zullen werken op de uiteindelijke doelstelling, namelijk de consument doen kiezen voor schonere en zuinigere voertuigen”, reageerde het bij monde van woordvoerder Joost Kaesemans. Bij Febiac verwacht men dat meer mensen langer met hun oude en vervuilende auto zullen blijven rijden uit vrees voor de hogere belastingen.