Een flitsambtenaar voor elke gemeente? Jambon I zegt geen neen

1019

De nieuwe Vlaamse Regering neemt de term GAS-boete alvast heel erg letterlijk…

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord heeft de voorbije 24 uur al behoorlijk wat stof doen opwaaien, niet in het minst op vlak van mobiliteit. Bij het lezen van het 303 pagina’s tellende akkoord viel ons oog gisteren ook op een korte passage omtrent verkeersveiligheid, die stipuleert dat steden en gemeentes voortaan het heft in eigen handen mogen nemen om snelheidsovertreders via GAS-boetes op de bon te slingeren. Het gaat weliswaar om ‘beperkte’ snelheidsovertredingen, waarmee wordt aangegeven dat a) vooral de handhaving van de zone 30 en zone 50 geviseerd wordt en b) zware overtreders nog steeds strafrechtelijk vervolgd zullen worden. Hoe de handhaving concreet in z’n werk zal gaan, is voorlopig nog koffiedik kijken, al laat de Vlaamse Regering wel verstaan dat de lokale besturen eigen mensen en middelen zullen kunnen inzetten.

De uitbreiding van parkeer- naar snelheidsovertredingen komt er mede onder invloed van steden als Antwerpen, Gent en Brussel, die de snelheid van het autoverkeer in de binnenstad – voor zover vierwielers er nog welkom zijn – aanzienlijk willen reduceren. Voorwaarde is wel dat de bijkomende opbrengsten uitsluitend gebruikt worden om de verkeersveiligheid op lokaal niveau te verbeteren.