Heeft Bosch zopas de dieselmotor gered?

9897

Het Duitse Bosch meent een nieuwe motortechnologie te hebben ontwikkeld die de schadelijke uitstoot van dieselmotoren grotendeels kan neutraliseren.

Bosch beweert een oplossing bedacht te hebben om de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden, in de volksmond NOx-deeltjes genoemd, quasi tot nul te herleiden. Dankzij een verbeterde recirculatie van uitlaatgassen (EGR) zouden moderne diesels niet meer dan 13 milligram stikstofoxiden per kilometer uitstoten, daar waar de huidige norm vandaag op 168 mg/km ligt. Zelfs de voor 2020 vastgelegde norm (120 mg/km) ligt nog ruim tien keer hoger dan de ‘baanbrekende’ resultaten die Bosch onlangs heeft geboekt.

bosch
Dankzij een verbeterde uitlaatgasrecirculatie is Bosch erin geslaagd de uitstoot van stikstofoxiden quasi volledig te neutraliseren.

De technologische vooruitgang doet Bosch besluiten dat de dieselmotor zeker nog een toekomst heeft, het bedrijf is zelfs al aan het praten met verschillende autobouwers om de nieuwe technologie op grote schaal te implementeren. “We willen vooral het signaal geven dat diesel wel degelijk nog een toekomst heeft”, aldus CEO Volkmar Denner. “Dankzij deze nieuwe ontwikkelingen willen we voorgoed een halt toeroepen aan de discussies over het einde van diesel.”