Terug naar school: 9 nuttige verkeerstips voor kinderen (en hun ouders)

735

Of je je kind nu op eigen kracht naar school laat fietsen, dan wel zelf je oogappel(s) tot aan de schoolpoort brengt: met deze verkeerstips zorg je dat je nageslacht in alle veiligheid door het verkeer kan leveren.

Vorige week maakte het verkeersveiligheidsinstituut Vias bekend dat er dagelijks 10 kinderen gewond raken in ons alsmaar hectischer wordende verkeer. Veel van die ongevallen gebeuren logischerwijze net voor of na de schooluren, wanneer veel jonge fietsers en voetgangers de straat op trekken. Vooral de 11- tot 14-jarigen, niet toevallig de leeftijd waarop kinderen voor het eerst zelfstandig naar school mogen gaan, blijkt een risicogroep.

De cijfers benadrukken nog maar eens het belang van een goede verkeersopvoeding, vermits ouders een belangrijke rol vervullen in de verkeersveiligheid van hun kinderen. Niet alleen bepalen ze grotendeels het transportmiddel dat de kinderen gebruiken, door kennis en vaardigheden aan te leren dragen ze ook actief bij aan een betere verkeerseducatie.

Vanaf welke leeftijd alleen naar school?

Ouders stellen zich vaak de vraag vanaf welke leeftijd ze hun kind alleen naar school kunnen laten gaan. Dat hangt van veel factoren af zoals: de weg naar school, de verkeersdrukte op het traject, de maturiteit van het kind, zijn ervaring in het verkeer, etc. Studies hebben aangetoond dat voor de leeftijd van 8-9 jaar kinderen niet in staat zijn om alle verkeerssituaties in te schatten. Je mag je kind dus niet overschatten. De eerste trajecten moet op voorhand dus goed bestudeerd en ingeoefend worden door kinderen én de ouders.

Praktische tips voor de ouders

Tips als je kind te voet naar school gaat

1.Overloop het traject met je kind vooraleer hij het alleen moet afleggen. Toon je kind de plaatsen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn zoals opritten, garages, parkings, kruispunten, etc.

2.Leer je kind veilig over te steken. Dus niet al lopend en door altijd eerst oogcontact te maken met de bestuurders. Zo weet je kind zeker dat hij gezien is.

3.Maak je kind duidelijk om altijd ruim op tijd te vertrekken, zodat het op geen enkel moment moet lopen op zijn weg naar school.

Tips als je kind met de fiets naar school gaat

1.Oefen de veiligste route naar school verschillende keren op voorhand.

2.Schat in of je kind in staat is om alleen naar school te rijden: kan hij achter zich kijken en zijn arm uitsteken zonder zijn evenwicht te verliezen? Kan hij de snelheid van de andere voertuigen goed inschatten?

3.Zorg dat je kind altijd goed zichtbaar is en laat het een fietshelm dragen.

Tips als je je kind met de auto naar school brengt

1.Als je kind kleiner is dan 1m35, maak het dan altijd correct vast in een aangepast kinderzitje.

2.Vertrek ruim op tijd thuis, zo vermijd je dat je je onderweg moet haasten.

3.Parkeer je altijd reglementair, zelfs al is het maar voor twee minuten. Een slecht geparkeerd voertuig kan verhinderen dat een overstekend kind goed ziet. Bovendien is het kind mogelijk dan niet goed zichtbaar voor anderen.

Bron: Vias