Een Duitse rechter heeft zopas een belangrijk precedent geschept door een automobiliste te veroordelen die beelden van haar dashcam had aangedragen als bewijsmateriaal voor een andere verkeersovertreding.

Je denkt voortaan dus maar beter twee keer na voor je je avonturen op de Duitse Autobahn begint te filmen, want volgens de rechtbank van München bega je zo een inbreuk op de Duitse privacywetgeving. Zo werd een vrouw uit de streek, die zelf naar de rechtbank was gestapt om een banaal schadegeval aan te geven mét beelden van haar dashcam als bewijsmateriaal, uiteindelijk zélf veroordeeld omdat ze de rechten van andere weggebruikers had geschonden. Volgens de rechter “kan het niet dat alle 80 miljoen Duitsers met camera’s gaan rondlopen om elke situatie te filmen, zodat een misdrijf kan worden opgelost”, waarna hij de vrouw prompt een boete van 150 euro oplegde.

Duitsland is overigens niet het eerste land dat het gebruik van dashcams veroordeelt. Ook in Luxemburg, Oostenrijk en Portugal is het verboden om andere weggebruikers te filmen, terwijl veel andere landen de beelden van een dashcam niet als rechtsgeldig aanschouwen.