Naar jaarlijkse gewoonte heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer zopas zijn verkeersstatistieken gepubliceerd. In 2016 legden we met z’n allen samen 84,3 miljard kilometers af met de wagen, een stijging met 0,4 % in vergelijking met 2015 en een historisch record. Alweer.

We rijden gemiddeld 4 % meer kilometer met de wagen dan de Nederlanders, 6 % meer dan de Fransen en 1 % minder dan de Duitsers. Dat blijkt uit een studie over het aantal afgelegde kilometers door Belgische voertuigen die de FOD Mobiliteit en Vervoer jaarlijks uitvoert. De stijging aan afgelegde kilometers is hoofdzakelijk te wijten aan de aangroei van het wagenpark. Voor België bedroeg die 1,5 %. Het gemiddelde aantal afgelegde kilometer per jaar per personenwagen daalde echter van 15.149 km in 2015 naar 14.999 vorig jaar.

 

Ontdieseling krijgt vorm (maar elektrificatie niet)

Opvallende vaststelling: in 2016 is het aantal afgelegde kilometers met een dieselwagen voor het eerst sterk gedaald (-2 % in vergelijking met 2015). Benzinewagens daarentegen legden 8,3 % meer kilometers af dan het jaar voordien.

Kijken we enkel en alleen naar de personenwagens, dan werd in 2016 zowat 75 % van de totale kilometers afgelegd met een dieselmotor in de neus, tegenover 77 % in 2015. In vergelijking met 2012 is in 2016 het aandeel gereden kilometers door dieselwagens verminderd met -3,7 %, terwijl het aandeel gereden kilometers door benzinewagens met 3,9 % gestegen is. Tot 2012 steeg het aandeel van dieselwagens elk jaar sinds het begin van de berekeningen in 1985, toen dieselwagens goed waren voor maar 24 % van de afgelegde kilometers.

De kilometers afgelegd door aardgaswagens en elektrische voertuigen zijn respectievelijk quasi verdubbeld en met twee derde gestegen (+97 % en +65 %), maar hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers blijft vooralsnog marginaal (0,1 %).

Salariswagens in de lift

Eind 2016 waren er in ons land 445.419 salariswagens, goed voor een stijging van 5 % in vergelijking met het jaar voordien. Hoewel de salariswagens maar 8 % van het totale wagenpark uitmaken, zijn ze met 13,2 miljard kilometer toch verantwoordelijk voor 16 % van de totaal afgelegde kilometers. Niet onbelangrijk: de kilometers afgelegd door salariswagens stijgen met 2,1 % ten opzichte van 2015, tegenover 0,4 % voor het volledige wagenpark.

Vrachtverkeer

Onder impuls van de kilometerheffing verliezen vrachtwagens steeds meer terrein ten opzichte van de lichte bedrijfsvoertuigen.

Voor het vrachtverkeer zijn de schommelingen traditioneel groter, vermits ze sterker afhangen van de economische activiteit. De Belgische bestelwagens legden ook in 2016 weer beduidend meer kilometers af dan in 2015 (+4,8 %), terwijl de vrachtwagens 2,7 % minder kilometers afgelegd hebben. Deze cijfers bevestigen een trend die zich al verschillende jaren doorzet, en die versterkt wordt sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. In vergelijking met 2003, het jaar waarin deze studie het eerst werd gedaan, zien we bij de lichte bedrijfswagens een stijging van 40 % meer kilometers, en bij de vrachtwagens een daling van 29 %. Belangrijk is wel dat het hier om Belgische voertuigen gaat, de talloze buitenlandse vrachtwagens op onze wegen worden niet opgenomen in de statistieken.