Zou jij nog slagen voor het theoretisch rijexamen? Doe de test!

1871

Kandidaat-bestuurders die zich willen voorbereiden op het theoretische rijexamen kunnen sinds deze week terecht op MijnrijbewijsB.be, een gratis online leerplatform van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het platform komt er op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, die zo de dalende slaagpercentages een halt wil toeroepen.

Sinds de hervorming van de rijopleiding in juni 2017 slaagt nog slechts 40 procent van de kandidaat-bestuurders in zijn of haar theorie-examen, ruim 20 procent minder dan in de voorgaande jaren. De oorzaak is tweeledig: enerzijds is er de kleinere foutenmarge, maar anderzijds komen jongeren ook minder voorbereid opdagen bij het examencentrum. Met het nieuwe leerplatform MijnrijbewijsB.be hoopt Weyts de algemene verkeerskennis in ons land te vergroten. “In de eerste plaats richten we ons natuurlijk naar de meer dan 80.000 kandidaat-bestuurders per jaar die hun rijbewijs willen behalen. Maar ook mensen die al een tijdje een rijbewijs hebben en hun kennis van de verkeersregels willen opfrissen, kunnen op het platform terecht”, aldus de minister.

Het leerplatform biedt oefeningen per thema in diverse vormen, van meerkeuze- tot videovragen. Daarbij krijgen de gebruikers zoveel mogelijk feedback over hun juiste en foute antwoorden, zodat ze ook op die manier hun kennis kunnen bijschaven. Wie zowel de theorie als de thema-oefeningen heeft doorlopen, kan zich voorbereiden op het eigenlijke theorie-examen met herhalingsoefeningen en proefexamens.

Benieuwd of jij vandaag nog zou slagen voor het theoretisch rijexamen? Doe hier de test!